Avtal abonnemang

Som standard på våra muntliga och skriftliga abonnemang har vi 3 månaders uppsägningstid om ej annat är avtalat.

Vi fakturerar med 30 dagars betalningsvillkor till våra företagskunder. 

Har ni övriga frågor gällande ert abonnemang vänligen kontakta oss på 021-181845.